Blog

DE UITVINDING VAN DE COMPUTER

De enige uitvinder van de computer bestaat niet. De ideeën van vele wetenschappers en ingenieurs werden in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw, grotendeels onafhankelijk van elkaar, in Duitsland, Engeland en de VS geïmplementeerd om functionerende machines te bouwen.

Konrad Zuse

In Duitsland begon de civiel ingenieur Konrad Zuse in 1936 met de bouw van een nog steeds zuiver mechanische rekenmachine, de Z1, die met ponsband wordt bestuurd. Een andere automatische rekenmachine, gebouwd met behulp van relaistechnologie, werd voltooid in mei 1941. De Z3 was de eerste functionele, vrij programmeerbare, programmagestuurde rekenmachine.

In de VS vonden verschillende vergelijkbare ontwikkelingen tegelijkertijd plaats, zoals de Mark I programmagestuurde, automatische relaiscalculator die Howard H. Aiken vanaf 1939 bij IBM bouwde.

ENIAC

De buizencomputer ENIAC, ontwikkeld door John Mauchly en John Presper Eckert aan de Moore School of Electrical Engineering van de Universiteit van Pennsylvania, was bepalend voor de ontwikkeling van de universele computer. Het werd voltooid in 1946.

De wiskundige John von Neumann werd zich bewust van ENIAC toen deze nog in aanbouw was. Hij ontwikkelde het idee van een universele machine voor opgeslagen programma’s. Het concept van de computer is geboren. De logische structuur van de door hem ontwikkelde machine wordt vandaag de dag afgekort als de von Neumann architectuur.

De eerste computers die volgens dit concept werden gebouwd, werden niet in Amerika, maar in Engeland voltooid. Op 21 juni 1948 kreeg Frederic C. Williams het prototype van de Manchester Mark I aan de Universiteit van Manchester in g